dimarts, 17 de maig de 2011

TEATRE DE MEDI AMBIENT

El divendres els alumnes de 3er cicle varen asistir a una obra de teatre titulada "Yuru en busca del bosc", era un teatre infantil de conciencia mediambiental. Va estar molt divertit perque els personatges explicàven aspectes del medi ambient d'una manera molt divertida, que feia l'aigua, la terra, el vent i el foc, i altres coses. Les fotos surten molt oscures perque hi havia poca llum.