divendres, 27 de maig de 2016

La matèria i les seves propietats

Estimats nens i nenes, si picau damunt les imatges que teniu a continuació trobareu explicacions, imatges, exemples i activitats que us poden ajudar a entendre millor el tema que estam estudiant sobre la matèria i les seves propietats.
Ànim i endavant que anam a descobrir coses noves del món que ens envolta!

http://coneixementcmedi6primaria.blogspot.com.es/2011/11/tema-6-la-materia-i-els-seus-canvis.html
 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/lamateria/index.html
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
 https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_es.html
 https://www.youtube.com/watch?v=vCJxDxSWFpo